Skip to content

Wyniki konkursu o nagrodę serwisu Fotografia Otworkowa

Jury konkursu, w pełnym składzie, z nagrodzoną pracą

W dniu 2 lipca 2011 r., w Domu Kultury w Dolním Benešově w Republice Czeskiej, odbyły się obrady jury konkursu fotograficznego o nagrodę serwisu Fotografia Otworkowa, w następującym składzie: Cezary Dybowski, Witold Englender, Justyna Komar, Jiří Siostrzonek. Jury wyłoniło ze swojego grona przewodniczącego w osobie Cezarego Dybowskiego.Na konkurs wpłynęło 201 prac, wykonanych przez 40 autorów, pochodzących z 9 krajów. Najliczniej reprezentowana była Polska. Jury zdecydowało o niedopuszczeniu do udziału w konkursie prac 3 autorów, wobec niespełnienia wymogów regulaminowych:

instalacji;
zestawu fotografii o zbyt małych wymiarach;
fotografii w liczbie przekraczającej dopuszczalną regulaminem.

Jury stwierdziło jednogłośnie, że prace te mogą zostać zaprezentowane na wystawie, jednak poza konkursem.

W trakcie przeglądu zgłoszonych do konkursu zdjęć stwierdzono, że kilka nadesłanych prac prezentowało się jako zestaw, jednak nie były przez autorów wyraźnie oznaczone. Jury postanowiło, że prace te będą traktowane jako zestawy.

Po burzliwych i długotrwałych obradach, jury wybrało pracę zwycięską oraz przyznało 10 wyróżnień. Jury nie wskazało żadnej pracy, która nie kwalifikowałaby się do uczestnictwa w wystawie pokonkursowej.

Jury zadecydowało jednogłośnie, że nagrodę serwisu Fotografia Otworkowa, w postaci otworkowego aparatu fotograficznego Omfman 612 m, otrzymuje:

Kinga Łaska za pracę Prywatny Anioł Stróż.

Wyróżnienia, ufundowane przez serwis fotografiaotworkowa.pl, w postaci albumu fotografii otworkowych Ryszarda Karczmarskiego Dotyk światła, otrzymują:

Florian Ispas z Rumunii za pracę nr 3 The chastyty Belt;
Christer Törnkvist ze Szwecji za pracę nr 5 Strömsholm royal Castle;
Ilya Tishchenko z Rosji za cykl prac Father’s life;
Magdalena Wajda-Kacmajor z Polski za cykl prac Skrzydełka, Bal potworów, Challenger;
Ryszard Poprawski i Wiesława Stasińska za cykl prac Broniszów magiczny.

Wyróżnienia Polskiego Wydawnictwa Fotograficznego dla autorów polskojęzycznych – książki Witolda Dederko Sztuka fotografowania otrzymują:

Artur Gawin z Polski, za cykl prac Moje Magiczne Miasto;
Mirosław Sosnowski za cykl prac JPIITV;
Krzysztof Sowa za pracę nr 4 Wyspa Praca;
Wit Hadło za pracę nr 1 Barcelonetta;
Andrzej Borowiec za pracę nr 1 Na Helu.

Kilka zdjęć z przebiegu obrad Jury:

Przygotowanie prac do oceny

Jury dokonuje wstępnej selekcji

Jury wymienia opinie

Trudny wybór...

Końcowe notatki