Skip to content

Redaktor naczelny

Cezary Dybowski

Fotografuje od 1968 roku, a od 1979 – zawodowo. Zaczynał od nauki rzemiosła w Zakładzie Fotograficznym Lecha Grobelnego, a po uzyskaniu uprawnień otworzył własną działalność gospodarczą w rzemiośle fotografowanie. Współpracował z prasą młodzieżową i kulturalną (Na Przełaj, Walka Młodych, Radar). W roku 1998 został członkiem Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych, w 2002 r. zaproszono go w szeregi Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Był pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia Mazowieckie Towarzystwo Fotograficzne, które w 2005 r. uzyskało osobowość prawną; pełnił funkcję pierwszego prezesa zarządu. Wymyślił oraz powołał do życia biuletyn fotograficzny „Foto Café”, którego był redaktorem naczelnym. Brał z powodzeniem udział w konkursach fotograficznych, uczestniczył w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Od roku 1999 jest animatorem ruchu fotograficznego i popularyzatorem sztuki fotografii, w szczególności wykorzystując do tych celów Internet. Organizował plenery fotograficzne, w tym słynne Plenery Prawdy, których charakter określano jako edukacyjny. Ta jego działalność została wspomniana w pracy doktorskiej dr Wojciecha Bobrowicza z UMCS, wydanej w 2006 r. w formie książki pt. „Internet, kultura, edukacja”. Jeden z Plenerów Prawdy, który odbył się w Mąchocicach-Scholasterii, ciepło wspomina Paweł Pierściński, w swojej książce Pola pejzażu.

W roku 2000 współpracował przy tworzeniu nowej formuły miesięcznika Foto; z jego inicjatywy powstał na łamach tego czasopisma „Biuletyn pl.rec.foto”, redagowany przez uczestników internetowej grupy dyskusyjnej. W roku 2006 założył Polskie Wydawnictwo Fotograficzne, które zajęło się przede wszystkim wydawaniem cennych, lecz już zapomnianych książek z dziedziny fotografii (np. autorstwa Witolda Dederko). Był pomysłodawcą, zainicjował powstanie i wspiera aktualne działania strony internetowej http://fotografiaotworkowa.pl, na której prezentowane są fotografie, wykonane aparatami otworkowymi, przez autorów z całego świata. Prowadzi również jedyną, polską stronę internetową o fotografii wielkoformatowej: http://4×5.pl.

Fotografuje głównie aparatem wielkoformatowym: Sinar 13×18 cm i 4×5 cala oraz Shen Hao 4×5 cala, sporadycznie 6×7 (Mamiya RB67), prawie wyłącznie w technice czarno-białej. Uważa, że dojrzałość w fotografii nie polega na zrobieniu dobrego zdjęcia, ale na umiejętności powstrzymania się od zrobienia złego. Do celów artystycznych nie używa sprzętu cyfrowego. Fotografuje przede wszystkim dla siebie i ciężko jest zobaczyć publicznie jego prace. Twierdzi, że zdjęcia należy oglądać w galerii; dobre fotogramy nie zasługują na to, żeby się poniewierać po Internecie. W fotografii (jak i w sztuce w ogóle) interesuje go przede wszystkim kompozycja.