Skip to content

Szkolenie: prawo autorskie w fotografii ślubnej. Warszawa

Adwokat Wojciech Orżewski

Adwokat Wojciech Orżewski. Zdjęcie: Cezary Dybowski.

Termin: sobota, 21 grudnia 2013 r.
Czas: godzina 10:00 – 14:00
Miejsce: Warszawa, Warsaw Conference Center (http://warsawcc.pl), ul. Górczewska 124, (budynek Wola Court), Sala C.

Ilość miejsc: 15.Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do mnie na e-mail biuro@dybowski.pl z podaniem maila i numeru telefonu. Ponieważ jest sporo pytających, a miejsc tylko 15, więc decyduje kolejność zgłoszenia. W razie potrzeby będzie utworzona lista rezerwowa. Prawdopodobnie, około 10.12. poproszę zapisane osoby o przelanie zadatku, bo szkoda marnować miejsce, jeśli ktoś się zadeklaruje a nie przyjdzie.

Prowadzący: Wojciech Orżewski. Adwokat, autor poradników z zakresu prawa własności intelektualnej m. in. „Prawo w mediach” (2004); „Znak Towarowy. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy” (2005); „Fotograf, fotografia, prawo” (2006); „Wydawca i prawo” (2009). Wykładowca prawa autorskiego na kursach szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Program:

1) Umowa o świadczenie usług:
a) strony umowy,
b) przedmiot i zakres umowy,
c) świadczenia dodatkowe, także w świetle prawa podatkowego,
d) klauzule niedozwolone.

2) Najczęstsze problemy:
a) zadatek i zaliczka,
b) wycofanie się zleceniodawcy,
c) niewłaściwe wykonanie umowy,
d) nieprzyjęcie utworu,
e) uszkodzenie sprzętu w czasie pracy.

3) Zakazy fotografowania:
a) kościół,
b) ulice, parki,
c) budynki zabytkowe i nowoczesne,
d) wnętrza budynków.

4) Fotograf twórcą chronionym ustawą o prawie autorskim, ochrona praw osobistych:
a) ogólnie o autorskich prawach osobistych i autorskich prawach majątkowych,
b) własność egzemplarza, przekazanie praw majątkowych, licencja na rozpowszechnianie, pola eksploatacji,
c) wykorzystanie przez Parę Młodą utworu fotograficznego bez zgody fotografa,
d) wykorzystanie utworu przez osoby trzecie,
e) pliki RAW,
f) zrzeczenie się wykonywania autorskich praw osobistych.

5) Ochrona wizerunku:
a) wizerunek Młodej Pary,
b) goście weselni, ksiądz, ministranci, obsługa weselna itp.,
c) portfolio fotografa,
d) oświadczenie woli poniżej 18 roku życia,
e) cofnięcie zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

6) Fotografia jako utwór współautorski:
a) utwór zależny,
b) fotografowanie przez pracownika etatowego,
c) zlecenie podwykonawstwa.

7) Uprawnienia majątkowe twórcy:
a) prosta informacja prasowa,
b) przedruk.

Umowy z fotografem:
a) umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych,
b) umowy licencyjne,
c) zakres korzystania.